cordova demo

git@h5.yoqi.me e0cb62e258 add license and update grade 10 months ago
.vscode ab8eb0c931 go on 3 years ago
myApp e0cb62e258 add license and update grade 10 months ago
.gitignore 3c5a264a7c init 3 years ago
LICENSE e0cb62e258 add license and update grade 10 months ago
README.md 8bb569ec54 go on 3 years ago
package-lock.json 3c5a264a7c init 3 years ago

README.md

myApp

通过npm安装:

npm install -g cordova

创建cordova 项目:

cordova create myApp com.myCompany.myApp myApp
cd myApp
cordova plugin add cordova-plugin-camera --save
cordova platform add android --save
cordova requirements android    
cordova build android --verbose
cordova run android